Kristiansand kommune

Bystyret 23. november 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 161/16: Vipers Kristiansand – Søknad om ettergivelse av lån og ekstraordinær halleie

SAK 161/16: Vipers Kristiansand – Søknad om ettergivelse av lån og ekstraordinær halleie

I 2011 ga Kristiansand kommune et lån på 1 mill. kr til Våg Håndballklubb/Vipers Topphåndball AS. Kommunen har flere ganger i disse fem årene behandlet søknader om ettergivelse av lånet, senest i 2014 hvor halvparten ble omgjort til et tilskudd som skulle betales tilbake gjennom ekstraordinær halleie i Aquarama.

Det er nå mottatt ny søknad fra Våg Håndball/Vipers Topphåndball AS om ettergivelse av lån og ekstraordinær halleie. Norges Håndballforbund har satt som krav at alle
toppklubbene må ha positiv egenkapital per 31. desember 2018. Ved forrige årsskifte var den samlede negative egenkapitalen i Våg/Vipers på kr 1 343 183. Dette betyr at klubben i 2016, 2017 og 2018 må ha et driftsoverskudd på cirka kr 500 000 hvert år for å oppnå positiv egenkapital innen fristen. Dersom forbundets krav ikke innfris, mister Vipers plassen i eliteserien.

Søknaden kan oppsummeres på denne måten:
«Vi søker om at kommunen frafaller kravet om ekstraordinær halleie på kr. 100.000 + renter pr. år i 3 år. Vi søker samtidig om at samlet halleie blir redusert med ytterligere kr. 100.000 pr. år slik at halleien blir rettferdig utjevnet i forhold til bruk av hallen. Vi søker om at lånet til kommunen blir ettergitt med kr. 150.000 pr. år hvert år Vipers deltar i europacup.»

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo