Kristiansand kommune

Bystyret 23. november 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 160/16: Forslag til barnehagebehovsplan 2017-2027

SAK 160/16: Forslag til barnehagebehovsplan 2017-2027

Barnehagebehovsplanen rulleres årlig som en del av rulleringen av handlingsprogrammet. I forbindelse med behandling av 1. tertialrapport vedtok bystyret i tillegg et verbalforslag der det ble bedt om en utarbeidelse av en strategi for barnehagesektoren.

Målet skal være å kunne tilby barnehageplass i nærområde og innenfor nåværende og eventuelt nye bomstasjoner. Strategien skal legges inn som en del av barnehagebehovsplanen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo