Kristiansand kommune

Bystyret 23. november 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 159/16: Veileder: Vold i nære relasjoner – avdekking og håndtering

SAK 159/16: Veileder: Vold i nære relasjoner – avdekking og håndtering

Med utgangspunkt i bystyrets vedtak i mars, har det blitt utarbeidet en veileder mot vold i nære relasjoner. Denne er et ledd i kommunens kriminalitetsforebyggende plan Sammen om en tryggere hverdag.

I denne står det: «Sikre at det utarbeides en kommunal veileder for å oppdage, håndtere og følge opp ulike former for vold i nære relasjoner». Oppvekstsektoren har hatt ansvaret for å utarbeide veilederen i samarbeid med en prosjektgruppe bestående av representant fra HS-sektor og kriminalitetsforebyggende koordinator.

Vold i nære relasjoner forebygges gjennom å synliggjøre fenomenet slik at offentlige aktører og befolkningen er i bedre stand til å avdekke volden. Veilederen inneholder konkrete tiltak og rutiner i arbeidet med vold i nære relasjoner; samarbeidsrutiner, rolleavklaring, metodiske grep både i forebyggingssporet men også i akutte saker som oppstår samt oppfølging av mer langvarig karakter. Veilederen omfatter områdene eldrevold, æresrelatert vold, vold mot partner, vold mot barn og vold mot mennesker med funksjonsnedsettelse.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo