Kristiansand kommune

Bystyret 23. november 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 157/16: Vurdering av interkommunale samarbeid

SAK 157/16: Vurdering av interkommunale samarbeid

Under bystyrets møte i juni ble det vedtatt at rådmannen skulle fremlegges en sak der Kristiansands videre interesser i interkommunale samarbeid og selskaper vurderes som følge av at både K5 og K3 ikke ble vedtatt.

En gjennomgang av sektorene i Kristiansand kommune har vist at det eksisterer over 100 ulike samarbeid, interkommunale selskap, aksjeselskap og vertskommunesamarbeid mellom Kristiansand kommune og andre kommunale parter. Samarbeidene som blir belyst i denne saken er uformelle og formelle interkommunale samarbeid, interkommunale selskap og vertskommunesamarbeid.

Det bør ligge som en forutsetning at alt interkommunalt samarbeid skal gi en merverdi og at samarbeidet er motivert ut fra å løse kommunens utfordringsbilde. Det er viktig med bevisstgjøring og vurderinger av hvor kommunen henter merverdi og gevinst – på hvilke områder og hvordan gevinstene realiseres. Et godt samarbeid med kommuner i Kristiansandsregionen ønskes videreført, men dette ønskes sterkere konsentrert mot de områder eller prosjekter som gir kommunen en mer direkte nytte eller merverdi. På noen områder ser en at samarbeid med norske storbyer og Agder-kommuner utenfor Knutepunkt Sørlandet bør få økt prioritet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo