Kristiansand kommune

Bystyret 26. oktober 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 153/16: Interpellasjon fra repr. Ernst Håkon Jahr, AP om «Kristiansand kommune blir med i sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem»

SAK 153/16: Interpellasjon fra repr. Ernst Håkon Jahr, AP om «Kristiansand kommune blir med i sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem»

Interpellanten viser til at Kristiansand kommune har gjennomført en brukerundersøkelse for pleie- og omsorgstjenestene i kommunen, og administrasjonen konkluderer med at kommunen får gode resultater for kategoriene som gjelder pleie- og omsorgstjenestene.

Administrasjonen er spesielt fornøyd med det som betegnes som «en høy score» innen områdene respekt, trivsel og tilgjengelighet. Av resultattabellene går det fram at kommunenes skår er ganske sammenfallende med andre kommuners resultater, for også andre kommuner skårer høyt for disse områdene.

I sakspapirene til helse- og sosialstyrets møte i september skriver administrasjonen videre:

«For beboere i omsorgsboliger og sykehjem oppleves brukermedvirkningen i hovedsak som god, men for eksempel medvirkning i utarbeidelse av individuelle planer, pleieplaner og tiltaksplaner, kan forbedres. Tilbudet om fysioterapitjeneste, mulighet til å komme ut i frisk luft, og manglende kjennskap til kontaktperson, får middels score fra pårørende til beboerne i sykehjem.»

Interpellanten synes det er betryggende at Kristiansand kommune ligger på samme høye nivå som resten av landet når det gjelder pleie- og omsorgstjenester. Likevel er det klare forbedringsmuligheter.

Nå spør interpellanten om ordføreren vil bidra til at kommunen blir med i sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem, og være med på å forbedre livsgleden til beboerne på sykehjemmene i kommunen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo