Kristiansand kommune

Bystyret 26. oktober 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 146/16: Sørlandsparken, felt K/I 11 – detaljregulering – sluttbehandling

SAK 146/16: Sørlandsparken, felt K/I 11 – detaljregulering – sluttbehandling

Planområdet ligger lengst øst i næringsområdet på Sørlandsparken, i grensa mot Lillesand kommunet. Området grenser til handelsområdet kalt «Avenyen» i nordvest. Hele planområdet utgjør cirka 41 dekar og vil få 5 til 6 avkjørsler fra veien Stemmane i vest.

Hele planområdet kan bebygges med TU 50 % som tilsvarer ca. 20.500 m2 bebyggelse hvis parkering ikke regnes med i utnyttelsen. I øst er noe areal regulert til vegetasjonsskjerm for å ta opp terreng. Samtidig skal det for deler av overgangen mot byggeområde etableres 4 meter høy mur som skal tilbakefylles for å minske høyden på muren. Mot øst skal det etableres en vegetasjonsskjerm for å myke opp området som ellers får mye harde flater og store næringsbygg.

Planområdet er forholdsvis flatt hvor delområdene i sørøst vil få en avtrapping for å ta opp terrenget som heller i samme retning. Parkeringsarealene er forsøkt minimert med å sette krav til byggelinje mot øst, og ikke åpne opp for store åpne arealer mot Avenyen. Slik kan området sette en ramme for avslutningen av Avenyen som fremstår som åpent og et dårlig utnyttet næringsområde med store arealer for parkering.

Det er også lagt til rette for felles atkomstvei på baksiden av næringsbyggene for 4 delområder, slik at varelevering kan løses fra denne siden. Inngangssonen mot nordvest skal være så kompakt som mulig mot Avenyen. Planen åpner for etablering av 8 eller 9 næringstomter, hvor det ene feltet BKB1 har fleksibilitet i planen til å bli delt i 2 tomter. Noen tomter har felles avkjørsel fra hovedvei for å minimere antall avkjørsler.

Det er stilt krav til 1 p-plass pr 100 m2 kontor/industri for biler, samt at det er stilt krav til sykkelparkering for 1 sykkel pr. 100 m2 kontor. I tillegg er det stilt krav til materialvalg for fasaden ut mot inngangssonen i vest som skal bestå av glass eller fasadeplater.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo