Kristiansand kommune

Bystyret 26. oktober 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 142/16: Sommerskole som en forsøksordning i Kristiansand kommune

SAK 142/16: Sommerskole som en forsøksordning i Kristiansand kommune

I Handlingsprogrammet for 2016 – 2019 vedtok bystyret et verbalforslag om at administrasjonen skulle utrede innhold, organisering og kostnader ved innføring av sommerskole som en forsøksordning i Kristiansand og fremme en sak i løpet av våren 2016.

Det beklages at saken ikke ble fremmet innen tidsfristen. I denne saken har oppvekstdirektøren skissert et mulig rammeverk for en sommerskole i Kristiansand. Forutsatt at bystyret vedtar rammeverket og at det bevilges midler, vil et mer detaljert innhold bli utarbeidet og fremmet for oppvekststyret.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo