Kristiansand kommune

Bystyret 21. september 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 127/16: Oddemarka – Tordenskjolds gate sykkelekspressvei – detaljregulering

SAK 127/16: Oddemarka – Tordenskjolds gate sykkelekspressvei – detaljregulering

Grunnlaget for saken er et vedtak fra formannskapet i november 2013 om å utarbeide kommunedelplan for sykkelekspressvei fra Dyreparken til Andøya. Det ble samtidig avklart at det skulle utarbeides detaljreguleringsplaner for strekningene Vollevann-Oddemarka og Oddemarka-Tordenskjolds gate parallelt med kommunedelplanen.

Kommunedelplan for sykkelekspressveien ble vedtatt i bystyret i september 2015.

Sykkelekspressveien vil gi et bedre utgangspunkt for at folk skal velge sykkel som daglig framkomstmiddel, og vil være et lokalt bidrag til nullvekstmålet – om at all trafikkvekst skal tas med kollektiv, gange og sykkel.

Statens vegvesen har etter et vedtak i bytuviklingsstyret utredet en utbedring av Oddernesbrua, justert brualternativet mellom Kjøita og Tordenskjolds gate, og vurdert et innspill om splitting av gående og syklende som en bearbeiding av dagens løsning.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo