Kristiansand kommune

Bystyret 21. september 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 122/16: Endring av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring (kontor) – sluttbehandling

SAK 122/16: Endring av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring (kontor) – sluttbehandling

Kommunens parkeringspolitikk er fastsatt i kommuneplanens bestemmelser. Denne saken om endring av parkeringsbestemmelser for næring (kontor) har utgangspunkt i oversendelsesforslag i byutviklingsstyret 5.juni 2014.

Det ble deretter startet sak om mindre endring av kommuneplanen. Underveis ble det klart at forslag til endring er vesentlig endring, etter plan- og bygningslovens regler, og må følge lovens prosedyreregler for slik endring. Det er etter dette fastsett planprogram og utarbeidet konsekvensutredning i samsvar med lovens krav.

Formannskapet vedtok i møte i februar å legge forslag til endring kommuneplanens bestemmelser § 11 om parkering for næring (kontor) med tilhørende konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn og å sende denne på høring.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo