Kristiansand kommune

Bystyret 21. september 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 113/16: Endring av dagens retningslinjer for salgsbevilling av alkoholholdig drikk gruppe 1

SAK 113/16: Endring av dagens retningslinjer for salgsbevilling av alkoholholdig drikk gruppe 1

I forbindelse med behandlingen av forslaget til nye Retningslinjer for tildelding av salgs- og sjenkebevillinger i Kristiansand kommune 2016-2020 som ble tatt opp under bystyret i april, ble det vedtatt å be administrasjonen om å utarbeide en sak som drøfte muligheter og utfordringer med å gi salgsbevilling til mikrobryggerier.

Administrasjonen har i etterkant arbeidet med å utrede saken. Det har ikke vært enkelt å finne frem til praksis på området, da de fleste sammenlignbare byene ikke har hatt tilsvarende regler knyttet til salg av alkohol i butikk.

En by som har hatt tilsvarende regel er Trondheim kommune. Saksfremstillingen deres i forbindelse med at man vedtok å åpne for å tildele bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i lukket forpakning ved rene ølutsalg legges ved i sin helhet. I Trondheim kommune ble det vedtatt å godkjenne rene ølutsalg. Det ble imidlertid poengtert i vedtaket at Ølutsalget må tilby et variert utvalg øl hvor lokale ølbryggerier er representert.

I bestillingen fra bystyret er det lagt opp til at man ønsker at det fremmes to problemstillinger til diskusjon. Det ene er å tillate ølutsalg for egne produkter i tilknytning til produksjonsfasilitetene, det vil si i et utsalg i tilknytning til egne produksjonslokaler. Det andre er om man skal tillate salg av øl i egne rene butikker, som ikke ligger i tilknytning til produksjon av eget øl, hvor konseptet er å tilby et rikholdig utvalg av øl.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo