Kristiansand kommune

Bystyret 22. juni 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 94/16: Nye Kristiansand – Endelig vedtak vedrørende sammenslåing

SAK 94/16: Nye Kristiansand – Endelig vedtak vedrørende sammenslåing

Denne saken omhandler endelig behandling av spørsmålet om sammenslåing av kommunene Søgne, Songdalen, Kristiansand, Birkenes og Lillesand til en ny kommune.

I mars vedtok alle de fem kommunestyrene/bystyrene å legge intensjonsavtalen om etablering av K5 Nye Kristiansand, inkludert mandat for fellesnemda, ut til innbyggerhøring før kommunestyrene/bystyrene skal ta endelig stilling til
saken. I Søgne og Songdalen ble det i tillegg lagt ut en intensjonsavtale for et alternativ K2 Nye Søgne som en ny kommune. Saken legges frem parallelt i alle de fem kommunene som er omfattet av intensjonsavtalen for K5 med endelig behandling i alle kommunestyrene/bystyrene i dag.

Forhandlingsutvalgenes arbeidsutvalg (AU) for K5 har gjennomført et felles informasjons- og innbyggerdialogopplegg. Målet var at innbyggerne skulle ha mulighet til å få innsikt i prosessen, kunnskap om hvorfor kommunene har ønsket å inngå intensjonsavtalen, samt konsekvensene av en eventuell sammenslåing.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo