Kristiansand kommune

Bystyret 22. juni 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 92/16: Kvartal 58 del av – detaljregulering – sluttbehandling

SAK 92/16: Kvartal 58 del av – detaljregulering – sluttbehandling

Planen omfatter den vestre delen av Kvartal 58, som ligger mellom Strandpromenaden, Holbergs gate, Østre Strandgate og Langfeldts allmenning. Mot de to sistnevnte gatene ligger det i dag en «påbegynt» karrébebyggelse i 3-4 etasjer. Inne i kvartalet ligger det et frittstående bygg omkranset av en stor hage, som gir området et grønt og åpent preg sett fra Strandpromenaden og Holbergs gate.

I planforslaget er det foreslått å rive eksisterende bygg inne i kvartalet, og erstatte det med et leilighetsbygg langs Holbergs gate. Planforslaget åpner for 10 boenheter i et tre-etasjes bygg med saltaksform.

Planområdet er regulert i Murbyplanen. Østre Strandgate 60B er ikke regulert til bevaring og kan erstattes av nybygg. Imidlertid er planforslaget i strid med Murbyplanen når det gjelder høyder og plassering på tomta. De sentrale problemstillingene i saken er derfor å enten rive et punktbygg «midt på tomta» og forlenge bygningsmassen langs Holbergs gate eller å øke byggehøydene.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo