Kristiansand kommune

Bystyret 22. juni 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 90/16: Vurdering av OPS på bygg og konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester

SAK 90/16: Vurdering av OPS på bygg og konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester

I handlingsprogrammet for 2016-2019 er det vedtatt at 40 omsorgsboliger til personer med demens skal ferdigstilles i 2018, samt at det skal planlegges et nytt sykehjem med mål om ferdigstilling i 2021. Det må nå tas noen strategiske valg med hensyn til tidsforløp og gjennomføringsmodeller.

I et vedtak fra formannskapet fra 2012 er administrasjonen bedt om å legge til rette for OPS-prosjekter på omsorgsboliger/sykehjem både på utvikling og drift av bygg, samt tjenesteutsettingskontrakt for drift av omsorgsboliger/sykehjem.

Kommunalutvalget vedtok i september 2013 at OPS-modellen vurderes på prosjekter hvor det foreligger klare insitamenter for at et offentlig privat samarbeid gir et totalt sett bedre tilbud for kommunen.

Som oppfølging av bystyrets behandling av Speilmelding 2030, har administrasjonen vurdert merknader fra debatten. Etableringstidspunkt for nytt sykehjem er vurdert i saken på bakgrunn av justert framskrevet behov. Dette skal sees i sammenheng med oppstart av 40 nye omsorgsboliger.

Saken ble behandlet i Eldrerådet 23. mai, og samme dag ble også Rådet for funksjonshemmede orientert om saken.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo