Kristiansand kommune

Bystyret 22. juni 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 88/16: Torvene – flytting av skulpturer

SAK 88/16: Torvene – flytting av skulpturer

I tråd med kommunedelplanen for Kvadraturens retningslinjer for kunst i offentlige rom, fremmes egen sak om forslag til endrede plasseringer for skulpturene på byens torv.

Forslag om flytting har utgangspunkt i arbeidet med prosjektering og reetablering av torvene i forbindelse med anlegg av parkeringsgarasje og mobil isbane: Torgene skal reetableres med dagens kvalitet eller bedre, både i forhold til bruk, framkommelighet, antikvariske hensyn mm.

Parkvesenet har kommet med forslag om nye plasseringer med utgangspunkt i torvenes oppgradering som arrangementsarenaer. Saken er drøftet internt i teknisk, hos byantikvar, hos kultur og fremlagt for Kunstutvalget, slik at flere alternativer har fremkommet.

Forslagene har bakgrunn i optimalisering av torvene som byens viktigste arrangements arenaer, samt ønske om å finne frem til verdige og funksjonelle plasser for skulpturene. Skulpturene er svært forskjellige, men har store opplevelsesverdier hver på sin måte.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo