Kristiansand kommune

Bystyret 22. juni 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 87/16: Kristiansand kulturskole – lokalisering

SAK 87/16: Kristiansand kulturskole – lokalisering

Kulturskolen i Kristiansand kommune er en enhet i Kultursektoren med 1500 elevplasser og 57 ansatte fordelt på cirka 30 årsverk. Kulturskolen har tre avdelinger – musikk, scenekunst og visuell kunst. Det gis også tverrfaglig undervisning til de yngste elevene, samt tilbud i musikal og film/animasjon.

Lokalene i sentrum er lite hensiktsmessige for dagens aktiviteter og fremtidig utvikling av attraktive tilbud. Det er stort behov for oppgradering av bygningsmassen, og det er også ønskelig å samle alle aktiviteter i sentrum under ett tak for å kunne bedre læringsmiljøet og hente ut synergier på tvers av fagavdelingene.

Under bystyrets møte i januar 2015 ble Utviklingsplan for Kristiansand Kulturskole 2015-2019 vedtatt. Denne definerer viktige kulturpolitiske målsettinger og strategier for kulturskolen i Kristiansand. I planen pekes det på at for å kunne løse målsettinger i nasjonal rammeplan for kulturskolene i Norge, er avklaring av lokaliseringen helt sentralt.

Kristiansand Eiendom har kommet med fire forslag til hvordan dette kan løses. Våren 2016 ble det gjennomført en markedssondering for å finne ut om det er andre aktuelle bygg og/eller eiendommer for dette formålet i Kristiansand. Det kom totalt inn totalt fem forslag fra private eiendomsbesittere, tre i sentrum av Kvadraturen og to i randsonene.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo