Kristiansand kommune

Bystyret 1. juni 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 74/16: Kino Sør AS – Rapport kinokonsesjon 2015

SAK 74/16: Kino Sør AS – Rapport kinokonsesjon 2015

Med hjemmel i lov om film og videogram og Kristiansand kommunes konsesjonsbestemmelser tildeltet bystyret i 2014 Kino Sør AS konsesjon til å vise film i næring. Konsesjonen ble gitt for en periode på fem år og utløper 30. juni 2019.
Bystyret reviderte under møtet i februar 2014 de lokale kinokonsesjonsbestemmelsene som er gjeldende for denne perioden. Bestemmelsene forutsetter at det foretas kontroll med at vilkårene blir overholdt.

I punkt 5 av konsesjonsbestemmelsene fremgår det:

«Innen 1. april hvert år skal konsesjonæren levere særskilt rapport som redegjør for hvordan bestemmelsene er oppfylt. Dersom betingelsene ikke anses oppfylt, kan konsesjonsmyndigheten pålegge konsesjonæren å rette dette opp i løpet av inneværende år. Ved ytterligere brudd på betingelsene kan konsesjon inndras for en periode.»

Rapporten foreligger nå fra Kino Sør AS.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo