Kristiansand kommune

Bystyret 1. juni 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 73/16: Parkeringskapasitet ved Sukkevannshallen/Sukkevann idrettspark

SAK 73/16: Parkeringskapasitet ved Sukkevannshallen/Sukkevann idrettspark

Under bystyrets budsjettbehandling i 2015 ble det bevilget 25 millioner kroner til bygging av ny idrettshall/treningshall i Sukkevann idrettspark. Denne skal plasseres vegg i vegg med nåværende idrettshall, dvs. på eksisterende grusbane, som i dag i stor grad benyttes til parkering ved høy aktivitet på området.
I samme møte ble det vedtatt at bystyret ønsket en sak knyttet til parkeringsdekning ved Sukkevannshallen.

Da saken kom opp i mars, vedtok bystyret at administrasjonen skulle utrede en alternativ løsning for Sukkevann idrettsanlegg som ikke innebærer bygging av ny parkeringsplass. Alternativ løsning skal utredes i samarbeid med Randesund IL og andre berørte parter.

Det er bevilget midler til bygging av ny idrettshall i Sukkevann, hvor det er avsatt ca. 500 000 kr til utomhusarbeider. Dette inkluderer kun tilkjøring og sprengning av masser i forhold til bygging av selv idrettshallen. Bevilgning til ny idrettshall inkluderer ikke midler til utarbeidelse av ny reguleringsplan, prosjektering eller opparbeiding av nytt parkeringsareal. Det må søkes om dispensasjon for nytt idrettsbygg i forhold til formålsgrensen for å få til effektive parkeringsløsninger.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo