Kristiansand kommune

Bystyret 11. mai 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 68/16: Interpellasjon fra repr. Astrid Melissa Lesamana, SV, om «Rus blant ungdom»

SAK 68/16: Interpellasjon fra repr. Astrid Melissa Lesamana, SV, om «Rus blant ungdom»

De siste årene har vært de halvårlige rapportene fra kommunens kriminalforebyggende – og feltteam for rus lystbetont å lytte til – både som politiker og forelder. En klar nedgang i rusmisbruk har vært toneangivende, men noe har altså endret seg de siste månedene.

Etter samtaler med foreldre og lærere, sier mange at ungdommene selv ikke vet hvordan dette fenomenet har utbredt seg, men bekrefter altså at det er en ny trend.

Interpellanten kan håpe at det bare er et blaff, men om så ikke er, er vi alle tjent med at vi tenker tidlig innsats og forebyggende arbeid.

Interpellanten sier også at de vet at politiet og forebyggende innsats åpenbart kommer for sent inn i skoleverket, ettersom det i dette tilfellet dreier seg om rusmisbruk blant ungdommer i så lav alder som 13 år.

I Fædrelandsvennen refereres det til at foreldre er naive. Det er enkelt å være naiv når barnet ditt viser positiv adferd ellers. De deltar i fritidsaktiviteter, har gode omgangsvenner, gjør det godt på skolen og står lett opp om morgenen. Forskjellig fra min generasjon, er at rusmisbruk nå ikke har så åpenbart nedslagsfelt rent sosioøkonomisk eller sosiokulturelt. Derfor blir det relativt enkelt å skylde på naive foreldre, selv om fenomenet er sammensatt og vanskelig å avdekke før det gjerne er gått svært langt. De naive er urovekkende nok ungdommene selv, som beretter om et tilsynelatende liberalt og normalisert syn på hasj og herunder manglende forståelse for skadevirkningene av dette på sikt.

Denne saken har ingen politisk farge, det er et samfunnsansvar vi står felles om både folkevalgte, politiet, skoleverket, nærmiljøet, foreldre og ungdommer selv. Når vi har fått denne forvarselen, plikter vi å følge opp der vi kan.

Foreldre har ymtet bekymring for at det er manglende ressurser til å sette inn nok og riktig innsats for å få bukt med dette problemet før det utbrer seg. Med bakgrunn i studier som tilsier at tradisjonelle holdningskampanjer kanskje ikke har noen særlig dokumenterbar virkning, er dette et viktig punkt å grunne over, ettersom nettopp holdingskampanjer er den mest anvendte metoden for å forebygge rusmisbruk.

Det er vårt ansvar som politikere å sørge for at vi får til en tilfredsstillende forebygging.

Interpellanten spør om hvilke tiltak som settes i verk for å få bukt med det økende rusmisbruket blant unge ungdommer som nettopp er avdekket.
Interpellanten lurer også på om ordføreren vil ta initiativ til forskningsbasert kunnskapsformidling til ungdommer yngre enn 8. klasse for å forebygge ytterligere og hva ordføreren mener konkret kan gjøres for å sikre at forebyggende arbeid blir gjort med en reell effekt.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo