Kristiansand kommune

Bystyret 11. mai 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 63/16: Interpellasjon fra repr. Mira Svartnes Thorsen, MDG, om «Ren kystlinje i Kristiansand»

SAK 63/16: Interpellasjon fra repr. Mira Svartnes Thorsen, MDG, om «Ren kystlinje i Kristiansand»

Interpellanten har fått med seg at havet og kysten tilføres store mengder menneskeskapt avfall. Forsøpling av havet er en av de største miljøutfordringene vi har. Tar vi ikke grep umiddelbart, vil det i følge en rapport fra World Economic Forum allerede i 2050 være mer plast, enn det er fisk, i havet.

Interpellanten foreslår at kommunen bevilger 200.000 kr fra disposisjonsfonder og kjøper 8 «Seabins» og at Parkvesenet vil få i oppdrag å plassere og å drifte disse. Interpellanten foreslår også at bystyret ber administrasjonen utrede hvordan man i kommunale innkjøp kan begrense mengden engangsprodukter, porsjonspakninger og plastemballasje i kommunale virksomheter. I tillegg foreslår interpellanten at det blir innført to kommunale strandryddedager i samarbeid med Avfall Sør, næringslivet og frivillige.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo