Kristiansand kommune

Bystyret 11. mai 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 56/16: Eg – sykehusområde – områderegulering med KU. Sluttbehandling

SAK 56/16: Eg – sykehusområde – områderegulering med KU. Sluttbehandling

Plan-, bygg- og oppmålingsetaten har på oppdrag fra teknisk direktør utarbeidet områderegulering for Eg – sykehusområde. Planen er utarbeidet med sikte på å sikre at Sørlandet sykehus helseforetak kan videreutvikle sykehusanlegget på Eg i et langsiktig perspektiv der et utvidet helsefaglig mijø der både statlige, fylkeskommunale, kommunale og private funksjoner kan inngå.

Fremtidig arealbehov er beregnet på bakgrunn av SSHF Utviklingsplan 2030. Områdeplanen legger til rette for et helhetlig preg på byutviklingen der utvikling av sykehuset inngår i tråd med nasjonale retningslinjer og kommunens byutviklingsstrategi. Sykehusutviklingen er et lett i trekanten som består av UiA, sykehuset og Kvadraturen.

I denne trekanten ligger tre av de største arbeidsplasskonsentrasjonene i Kristiansand. De er ulike, men viktige kompetansesentre.

I fremtiden kan flere av dagens sykehustjenester bli overført til kommunen og private institusjoner. De regionale sykehusene vil få stadig mer spesialiserte oppgaver. Områdeplanen åpner for en helseby på Eg. Her kan sykehuset utvikles i langsiktig perspektiv kombinert med kommunale- og private helsetjenester, forskning, undervisning og støttefunksjoner. Det gir gode vilkår for gode allsidige synergier og samarbeid. Planen er en viktig brikke i satsningen sammen med den sterke satsningen på Kvadraturen, utvikling av campus UiA og aksen UiA-Kvadraturen gjennom ««Utviklingsplan 2040 for universitetsbyen Kristiansand». Områdeplanen er første steg mot fysisk sammenkobling av denne trekanten, med bro over Otra for buss og gang- / sykkeltrafikk.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo