Kristiansand kommune

Bystyret 20. april 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 53/16: Interpellasjon fra repr. Melissa Lesamana, SV, om «Kristiansand som Skatteparadisfri sone»

SAK 53/16: Interpellasjon fra repr. Melissa Lesamana, SV, om «Kristiansand som Skatteparadisfri sone»

Interpellanten viser til at for noen få år tilbake, lanserte Attac en kapanje for å få noen norske kommuner til å erklære seg som skatteparadisfrie soner. Kampanjen går konkret ut på at det skal være åpenhet med hensyn til hvordan skattebetalernes penger blir brukt, og at innbyggerne skal være sikre på at kommunen ikke bidrar til en svart økonomi.

Et skatteparadis kjennetegnes ved at de tilbyr utlendinger lav eller ingen skatt, anonymitet, og enkle og fleksible regler for registrering. Disse reglene gir utlendinger muligheter for å bruke skatteparadiset til å skjule eiendeler, penger og forretningsvirksomhet for myndighetene i eget hjemland, med gode muligheter for å unngå skatt og å skjule utbytte fra kriminalitet.

SV mener dette er svært viktig etisk og politisk spørsmål, ergo reiste vi en interpellasjon i Kristiansand Bystyre om tematikken allerede i 2014. Vi ble nedstemt av alle de store partiene, og faktisk også gjort narr av.

Som SV, har også Transparency International har også engasjert seg mot praksisen med å bruke skatteparadiser for å skjule lyssky virksomhet i næringslivet.

SV tar for gitt at Kristiand kommune ønsker å opptre etisk, med åpenhet og gjennomsiktighet (transparency) som ledetråder i vår daglige virksomhet. Dette for å sikre at vårt største inntektsgrunnlag, nemlig skattepengene, offentlige penger, kommer de mange, og ikke de få til gode.

Skattekronene finansierer alle våre velferdstilbud som skole, eldreomsorg, kriminalitetsforebyggende arbeid, barnehager, legevakt og alt det andre vi trenger for å være en god kommune å bo i.

Det enkleste man kan gjøre for å forhindre en skandale i retning av det som nå avdekkes gjennom Panama papers, er å tette alle hull i kommunens etiske retningslinjer samt innkjøpsavtaler, samt skjerpe krav til private tilbydere.
Man ser også skandalen rundt Løvenskioldsbrødrenes rekordutbytte av statssubsidiert skoledrift. Useriøse velferdsprofitører er vel så viktig å begrense som etiske regelbrudd hos eksempelvis utbyggere.
Skatteparadisbruk har spredd seg som en farsott i europeiske kommuner, men mange har derfor tatt til motmæle og erklært seg som motstandere av slik praksis. Det være seg Helsinki, Malmø, Kalmar, en rekke franske byer og regioner. Også her i landet har kravet blitt reist omkring i kommune-Norge. Trondheim, Halden, Re og andre kommuner har gått foran og erklært seg som skatteparadisfrie soner.

Interpellanten lurer på om ordføreren vil ta initativ til å la Kristiansand kommune bli en kommune som er i front i arbeidet med etisk atferd, og iverksette ytterligere, nødvendige og preventive tiltak for å hindre at innbyggernes penger ender opp i skatteparadiser.

Interpellanten spør også om ordføreren er enig i at man også bør ta høyde for å begrense utbyttemuligheter for private tilbydere innen spesielt helse- og omsorgssektoren, oppvekstsektoren osv.

I tillegg spør interpellanten om at ordføreren er enig i at investeringer gjort av kommunen gjennom ulike eierskapsmodeller og strukturer ikke skal gjøres i selskaper som benytter seg av skatteparadis.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo