Kristiansand kommune

Bystyret 20. april 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 51/16: Interpellasjon fra repr. Melissa Lesamna, SV «Forsøk med skolelekser»

SAK 51/16: Interpellasjon fra repr. Melissa Lesamna, SV «Forsøk med skolelekser»

Interpellanten viser til at det krever mye øving å lære seg å lese, skrive eller regne. Øvingsarbeidet er derfor noe av det viktigste som skjer i skolen. I dag er store deler av øvingsarbeidet skjøvet ut av skoletiden, og inn i hjemmet. Det er stor forskjell på hvor god hjelp barna får med hjemmeleksene. En undersøkelse fra 2012 viste at en av tre foreldre iblant kommer til kort når de skal hjelpe barna med leksene.

Forskning tyder også på at leksene forsterker sosiale forskjeller i skolen. En undersøkelse gjort ved Statistisk Sentralbyrå viste at lekser har negativ læringseffekt for elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn. Andre studier viser at mye hjemmelekser kan forsterke lav selvtillit og svekke motivasjon og lærelyst, særlig hos de minste elevene.

Dette viser at det er en viktig skolepolitisk oppgave å gjøre noe med organiseringen av øvingsarbeidet. Flere skoler har hatt gode erfaringer med å flytte øvingen til skoletiden, og gå fra hjemmelekser til skolelekser. En positiv bieffekt er at elevene har helt fri når skoledagen er over, og at familiene slipper leksemaset.

En bedre organisering av øvingsarbeidet, krever at enkeltskoler og enkeltkommuner går foran med nye løsninger. Slik kan skole-Norge hente nye erfaringer til beste for elever og lærere.

Interpellanten lurer på om kommunen vil legge til rette for at interesserte skoler i kommunen prøver ut nye måter å organisere øvingsarbeidet på, og at erfaringene kommer alle skolene i kommunen til gode.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo