Kristiansand kommune

Bystyret 20. april 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 50/16: Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune 2016-2020

SAK 50/16: Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune 2016-2020

Rådmannen legger frem forslag til endrede retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Kristiansand kommune gjeldende fra 1. juli 2016 til september 2020. Det foreslås også at retningslinjer for sanksjoner opphevet.

Etter alkoholloven er det bystyret som har myndighet til å gi bevillinger til salg og skjenking av alkohol. Med virkning fra 1. juli 2005 ble alkoholloven § 1-12, om at sakene kun kan delegeres til formannskapet, opphevet. Dette innebærer at de ordinære delegasjonsbestemmelsene i kommuneloven kommer til anvendelse. I møte 6. desember 2006 delegerte bystyret myndighet etter alkoholloven til rådmannen. Rådmannen har videredelegert myndigheten til organisasjonsdirektøren. Det er således organisasjonsdirektøren som har myndighet til å gi bevillinger, og til å sanksjonere ved overtredelse av reglene for salg og skjenking.

Nåværende retningslinjer for bevilling til salg og skjenking av alkohol samt sanksjonsregler ble vedtatt av Kristiansand bystyre i juni 2012.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo