Kristiansand kommune

Bystyret 20. april 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 44/16: Interpellasjon fra repr. Mette Gundersen, AP, om «Heltidsstillinger i kommunen»

SAK 44/16: Interpellasjon fra repr. Mette Gundersen, AP, om «Heltidsstillinger i kommunen»

Interpellanten viser til at det var spennende tanker ordføreren presenterte i artikkelen «Innkjøpsmakt for likestilling» i Fædrelandsvennen den 8. mars. Arbeiderpartiet er enig i at det trengs flere verktøy for å øke kvinners yrkesdeltakelse. Interpellanten synes det er spesielt prisverdig at ordføreren utfordrer kommunen.

For en tid tilbake satte bystyrerepresentant fra AP, Jannike Arnesen, fingeren på det faktum at kommunen ikke tilbyr fulle og faste stillinger i helsesektoren. Kommunen har rett og slett kommet inn i en spiral der det utlyses deltidsstillinger for å demme opp for andre deltidsstillinger. På den måten vanskeliggjør kommunen selv en dreining fra deltidskultur til heltidskultur. Arbeiderpartiet mener at denne spiralen må brytes, og vi konstaterer med tilfredshet at ordføreren ser ut til å mene det samme.

Kommunen har, gjennom sitt medlemskap i KS, forpliktet seg til «Det store heltidsløftet». En avtale partene i arbeidslivet har utarbeidet i fellesskap for å dreie deltidskulturen over til heltidskultur. Arbeiderpartiet mener at tiden for lengst er kommet til at prat må over til konkret handling, og dette utfordrer til ordføreren og hans parti på.

Interpellanten lurer da på om ordføreren vil støtte et forslag hvor bystyret slår fast at normalen ved utlysning av stillinger i kommunen skal være fulle og faste stillinger. I tillegg spør interpellanten om ordføreren er villig til å budsjettmessig prioritere en satsning på å tilby kommunens deltidsansatte heltidsstillinger.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo