Kristiansand kommune

Bystyret 16. mars 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 36/16: Interpellasjon fra repr. Andreas Landmark, SV, vedr. «Agder blir en nasjonal pilotregion for omstilling for arbeid og miljø»

SAK 36/16: Interpellasjon fra repr. Andreas Landmark, SV, vedr. «Agder blir en nasjonal pilotregion for omstilling for arbeid og miljø»

Interpellanten viser til at Agder har et sårbart næringsliv dominert av oljeleverandørindustrien. Regionen har blitt hardt rammet av de lave oljeprisene og krisen i oljenæringen. Arbeidsledigheten er mellom fire og fem prosent, noe som gjør at Agder ligger på ledighetstoppen i landet sammen med Rogaland.

Nedbemanningen i oljesektoren kan føre til at regionen mister verdifull kompetanse og blir en region i stagnasjon og tilbakegang. Men den kan også føre til omstilling og nytenking som gir oss et nytt løft og et mer robust næringsliv.  Politikerne må ta sin del av ansvaret for hvilken retning utviklingen skal ta.

Statsministeren har ved flere anledninger pekt på om at vi må møte dagens utfordringer med omstilling og satsing på nye område, ikke minst grønn teknologi. Det samme har ledende politikere i opposisjonspartiene. Kristiansand og Agder som er hardt rammet av oljekrisa bør ta de sentrale politikerne på ordet og utfordre regjeringen til å bli med å en målrettet satsing på omstilling på Agder.

Interpellanten ønsker at kommunen ved ordføreren ber om støtte til å bli en pilotregion for omstilling for arbeid og miljø. Og ikke minst jobbe for at Agder blir en slik region.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo