Kristiansand kommune

Bystyret 16. mars 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 34/16: Nærhet i hverdagen – styrke for fremtiden. Intensjonsavtale om etablering av Nye Kristiansand – til innbyggerhøring

SAK 34/16: Nærhet i hverdagen – styrke for fremtiden. Intensjonsavtale om etablering av Nye Kristiansand – til innbyggerhøring

Forhandlingsutvalget legger frem intensjonsavtalen for Nye Kristiansand, med tilhørende mandat for fellesnemda, til behandling i bystyret. Forhandlingsutvalget anser at avtalen gir et godt og tilstrekkelig grunnlag for videre prosess og anbefaler bystyret å legge den ut for å høre innbyggernes mening.

Avtalen er utarbeidet i en bred og åpen prosess der mange har bidratt til utformingen. Pressen har vært invitert på alle møter og tillitsvalgte har vært med helt fra starten av arbeidet. Informasjon om arbeidet har vært fortløpende presentert på kommunens hjemmesider.  Arbeidet med intensjonsavtalen har vært politisk forankret gjennom to felles formannskapsmøter, og ved flere anledninger i Kristiansands formannskap og bystyre.

En intensjonsavtale om sammenslåing må ikke forveksles med en politisk plattform for den nye kommunen. Avtalen er en intensjon for hva den nye kommunen skal være. Den skal være tydelig nok som grunnlag for å høre innbyggernes mening og for bystyrets endelige behandling i juni, men må ikke være for omfattende slik at den binder opp unødig for videre arbeid med å bygge den nye kommunen.

Det er viktig at innbyggerne i de fem kommunene nå får god informasjon om intensjonsavtalen og får gode muligheter til å bli hørt. Dette gjelder både å få innsikt i prosessen, kunnskap om hvorfor kommunene har ønsket å inngå en intensjonsavtale, samt konsekvenser av en eventuell sammenslåing.

Innbyggerdialogen i Kristiansand vil skje gjennom et felles opplegg med informasjonsavis, hjemmeside, bruk av sosiale media og en spørreundersøkelse. Informasjonsavisen blir distribuert til alle husstandene i de fem  kommunene i begynnelsen av april, uka før spørreundersøkelsene gjennomføres. Spørreundersøkelsen vil omfatte 1600 innbyggere i Kristiansand. I tillegg vil kommunen legge til rette for åpne informasjons- og debattmøter som vil bli annonsert, og politikerne vil bidra på ulike arenaer. Det vil også bli etablert en egen innbyggerblogg hvor innbyggerne i kommunen lett kan formidle sine synspunkter.

Endelig behandling av intensjonsavtalene vil skje i juni 2016 i alle kommunene etter en har fått innspill fra innbyggerne.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo