Kristiansand kommune

Bystyret 16. mars 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 31/16: Kriminalitetsforebyggende plan

SAK 31/16: Kriminalitetsforebyggende plan

Kriminalitetsforebygging er en sentral samfunnsoppgave som krever samarbeid på tvers av etater, profesjoner og forvaltningsnivåer. En omforent plattform som bidrar til å gi retning i det kriminalitetsforebyggende arbeidet er nødvendig i et område hvor det er mange interessenter og aktører.

Først når retningen er tydeliggjort, målsettingen er definert og kursen er staket ut har man mulighet for å samordne felles ressurser og innsats i riktig retning. Det har tidligere ikke vært utformet en kriminalitetsforebyggende plan for Kristiansand kommune slik som denne planen som nå fremmes for politisk behandling. Planen bidrar til å utforme en felles politikk på et område hvor det ellers har hatt en noe utydelig retning. Planen gjelder fra 2016 – 2020.

Planen er en overordnet strategisk plan som skal gi retning for fremtidig prioritering i det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Kristiansand i tett samarbeid med politiet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo