Kristiansand kommune

Bystyret 16. mars 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 30/16: Reklamefinansierte leskur – verbalforslag i bystyret

SAK 30/16: Reklamefinansierte leskur – verbalforslag i bystyret

Under bystyrets siste møte i 2015 ble det vedtatt at det skulle fremmes en sak som vurderer reklameskjermer på kommunens busstopp. «Det vurderes hvordan slike inntekter kan styrke det lokale kollektivtilbudet, eksempelvis ved gratis buss knyttet til park and ride anlegg.»

Det er i dag to firmaer som tilbyr reklamefinansiering av leskur og bymøbler i Norge, Clear Channel og J C Decaux. Kristiansand kommune har to avtaler med reklameselskapet Clear Channel om reklamefinansierte leskur, den ene omfatter 20 leskur i Kvadraturen og løper fram til 1.7.2017, den andre omfatter 15 leskur i bydelene og løper fram til 1.1.2019.

På grunn av ombygginger av holdeplasser i Kvadraturen er mange av de opprinnelige reklamefinansierte leskurene fjernet. Det er i dag bare 7 leskur på Rutebilstasjonen, to i Festningsgata og ett i Tordenskiolds gate som fortsatt står. Vi har jevnlig kontakt med begge reklamefirmaene og har fått et klart inntrykk at reklamepotensialet langs kommunens bussveier er begrenset.

Det er lite sannsynlig at antall reklamefinansierte leskur kan økes vesentlig når gjeldende avtaler utløper og det er ikke realistisk at det kan bli inntekter til å styrke busstilbudet utover at reklamen finansierer levering, drift og vedlikehold av selve leskurene.

Et forhold som kan forverre mulighetene til reklamefinansiering av leskur langs kommunens veier, er at Statens vegvesen arbeider med å åpne for reklamefinansiering av leskur langs riks- og fylkesveinettet. Til nå har vegvesenets holdning vært veldig restriktiv. Dersom vegvesenets åpner for reklame langs sine veier, kan det hende at reklamemarkedet vil bli mettet bare med disse.

Politikerne endte også opp med å diskutere et tilleggsforslag angående merking av retusjert reklame.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo