Kristiansand kommune

Bystyret 16. mars 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 26/16: Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helse- og omsorgsfeltet – «Speilmelding 2030»

SAK 26/16: Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helse- og omsorgsfeltet – «Speilmelding 2030»

Kristiansand kommune hadde behov for å utarbeide en sammenstilling av utfordringsbildet på helse- og omsorgsfeltet, i et langsiktig kommunalt perspektiv.  Dette var særlig med tanke på strategisk planlegging som sikrer bærekraftig utvikling når det gjelder de store demografiske endringene.

Fremtidsrettet organisasjons- og tjenesteutvikling forutsetter god kjennskap til hva fremtiden innebærer av muligheter og utfordringer. Store omstillingsbehov krever inngående kunnskap om handlingsrommet og hvilke områder som må vurderes med hensyn til prioritering og ressursinnsats på kort og lengre sikt.

Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helse- og omsorgsfeltet – «Speilmelding 2030» identifiserer sentrale utviklingstrekk og angir strategiske utviklingsområder som er relevant for fremtidig planlegging. Meldingen er en sammenstilling av kunnskap som er relevant for utfordringsbildet på helse- og omsorgsfeltet. Meldingen har et langsiktig perspektiv med tanke på bærekraftig utvikling når store demografiske endringer gjør seg gjeldende.

Ordføreren ønsker en politisk debatt i Bystyret basert på fremtidens utfordringer innenfor helse og omsorgsfeltet. Debatten skal ta utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget i «Speilmelding 2030» og hvordan man kan sikre utvikling av fremtidsrettede tjenester.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo