Kristiansand kommune

Bystyret 16. mars 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 24/16: Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V, vedr. «Foreslåtte innstramminger i utlendingsloven»

SAK 24/16: Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V, vedr. «Foreslåtte innstramminger i utlendingsloven»

Regjeringen sendte i romjulen ut et høringsnotat med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som skal gjøre det mindre attraktivt å søke om asyl i Norge. Frist for høringsinnspill fra 9. februar og ingen kommuner var satt som høringsinstans. En rekke norske kommuner sendte inn hørignssvar, men Kristiansand kommune var ikke blant disse.

Interpellanten viser til at hans parti har laget et forslag til uttalelse fra Bystyret i Kristiansand stilet til regjeringen. Han lurer på om ordføreren vil legge til rette for at uttalelsen kan voteres over og eventuelt vedta denne. Sist uke kom FrP lokalt i Kristiansand med en støtte til Oslo FrPs kontroversielle vedtak om at asylsøkere skal kunne sperres inne i ubegrenset tid i påvente av å få behandlet sin søknad. Interpellanten spør om ordføreren tar avstand fra disse uttalelsene.

Denne saken ble egentlig utsatt fra forrige møte på grunn av tid, men ble nå tatt før de andre sakene.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo