Kristiansand kommune

Bystyret 17. februar 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 21/16: Morgendagens eldresentertilbud

SAK 21/16: Morgendagens eldresentertilbud

Eldresentertjenesten er en sentral aktør i det helsefremmende og forebyggende tilbudet rettet mot eldre i kommunen. Med et økende antall eldre blir det stadig viktigere å bidra til en aktiv alderdom og å forebygge passivitet og isolasjon.

Helse- og sosialsektoren har høsten 2015 utredet hva som vil påvirke behov og innhold i eldresentertjenesten fremover, og på det grunnlag kommet med anbefalinger for videre utvikling av tilbudene. Utredningens anbefalinger peker mot at eldresentertjenesten trenger fornying og at det bør gjøres noen endringer for å kunne tilby morgendagens eldre et attraktivt og  helsefremmende tilbud. Administrasjonen vil bruke utredningen som sentralt kunnskapsgrunnlag for utviklingen av tjenesten.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo