Kristiansand kommune

Bystyret 17. februar 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 20/16: Kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring, kontor – 1.gangsbehandling

SAK 20/16: Kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring, kontor – 1.gangsbehandling

Kommunens parkeringspolitikk er hjemlet som bestemmelser til kommuneplanen. I dag er parkeringsbestemmelsene for kontor lik i alle soner og satt til maks 1 parkeringsplass pr. 100 m2 bruksareal (BRA). I tillegg er det krav til 1,5 sykkelparkeringsplass pr. 100 m2 BRA i sentrum og 1 sykkelparkeringsplass pr.100 m2 BRA i mellomsonen og ytre sone.

Allerede vedtatte reguleringsplaner og bebyggelsesplaner går foran kommuneplanen ved eventuell motstrid. Kommuneplanens bestemmelser vil gjelde for nye planer/omregulering og i eldre reguleringsplaner uten egne parkeringsbestemmelser.

Dette innebærer at ulike næringsområder for kontor har ulike parkeringsbestemmelser
varierende fra 1-2,5 parkeringsplasser pr 100 m2 BRA.

Denne saken har utgangspunkt i oversendelsesforslag i byutviklingsstyret 5.juni 2014. Det ble deretter startet sak om mindre endring av kommuneplanen. Det ble klart underveis at forslag til endring er vesentlig endring, etter plan- og bygningslovens regler, og må følge lovens prosedyreregler for slik endring.

Bystyret fastsatte planprogrammet i september. Av planprogrammet framgår det at planarbeidet skal avklare maksimum parkeringsplasser knyttet til næringsområder med kontorarbeidsplasser i Kristiansand.


Virker ikke lydfilen? Last ned her

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo