Kristiansand kommune

Bystyret 17. februar 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 16/16: Trekanten, Vågsbygd – detaljregulering – sluttbehandling

SAK 16/16: Trekanten, Vågsbygd – detaljregulering – sluttbehandling

Planområdet ligger sentralt i Vågsbygd over den nye tunellinnkjørselen til Vågsbygdveien. Mot vest avgrenses planen av Slettheiveien og i øst av ny sykkelekspressvei og Æskefabrikken. Sør for planområdet ligger Trekanten senter som er under regulering. Planområdet er i dag bebygget med en vaskehall mens resten av området består av grusmasser. Hensikten med planen er å legge til rette for boliger i leilighet, forretning og parkeringskjeller.

Planforslaget som fremmes består av 7 etasjer med leiligheter i nord og 1. etasje med foretning/parkering.

Det er foreslått maks 84 boenheter og leilighetene er fordelt med ulike størrelser fra 55 m²-85 m², og en felles vinterhage (BYA 350 m2) som ligger som en buffer mot tunnelåpningen i
sør. Boligene legges på et dekke over parkering og butikk.

Tema i prosessen har vært arkitektonisk utforming og hvordan prosjektet henvender seg mot omgivelsene. Utforming av prosjektets første etasje har vært en sentral problemstilling. Det har også vært viktig å sikre gode solfylte utearealer for nye beboere. Støy har vært utredet i prosessen da området ligger i rød og gul støysone.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo