Kristiansand kommune

Bystyret 9. desember 2015 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 227/15: Interpellasjon fra repr. Ingrid Wisløff Jæger, AP, vedr. «Bråbrems for Kjevikveien – igjen»

SAK 227/15: Interpellasjon fra repr. Ingrid Wisløff Jæger, AP, vedr. «Bråbrems for Kjevikveien – igjen»

Interpellanten viser til et oppslag i lokalavisen om at det er full stopp i planleggingen av ny vei til Kjevik. I bystyret i februar ble trase til riksvei 41 og 451 vedtatt. Interpellanten mener det tilsynlatende har vært ingen aktivitet etter at vedtaket ble klubbet igjennom.

Trafikken på rv 41 Timenes Kjevik øker stadig, og belastningen på lokaltrafikken og trafikk til og fra Kjevik er stor. Selv i nedgangstider er behovet for det lokale næringsliv om rask adkomst til og fra Kjevik grunnleggende viktig. Ferdigstilt detaljplanlegging for vedtatt trase er avgjørende for å sikre fullfinansiering. På nasjonal basis er Kjevikveien et av de veiprosjektene som kommer best ut samfunnsøkonomisk sett.

Interpellanten spør hva ordføreren kan gjøre for å bidra til å få fortgang i planleggingsprosessen av Kjevikveien.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo