Kristiansand kommune

Bystyret 9. desember 2015 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 218/15: Evaluering og justering av boligutbyggingspolitikken

SAK 218/15: Evaluering og justering av boligutbyggingspolitikken

I 2007 ble eiendoms- og boligpolitikken for nye boligområder i Kristiansand justert. Denne legger grunnlaget for den utøvende politikk. I utbyggingspolitikken ble spesielt tre forhold viktig for å oppnå kommunens målsetting: økt
utbyggingstakt for å bidra til å dempe prispresset, øke antall utbyggere og kommunens grunneierrolle skulle styrkes gjennom å kjøpe grunn, regulere og bygge hovedinfrastruktur.

I 2008 ble det derfor utarbeidet en boligutbyggingsstrategi for hvordan kommunen skulle ivareta bystyrets målsetning. Boligmarkedet i Kristiansand var preget av høy prisutvikling. Kommuneplanen i 2007 hadde en målsetting om et ”variert og rimelig botilbud” for å ha et velfungerende boligmarked i dagens konkurranse om arbeidskraft og nye etableringer. De siste årene har vist til dels moderat prisutvikling og vi har ikke den samme høye prisveksten som andre store byer i landet. Det er nå behov for en evaluering av vedtakene som ble gjort den gang.

Evalueringen viser at kommunens rolle i boligutbyggingspolitikken bør opprettholdes. Kommunen skal fortsatt bidra til utbud av utbyggingsområder/tomter i boligmarkedet slik at kommunen kan påvirke prisnivået og antall aktører. Kommunen bør videreføre sitt engasjement for å legge til rette for de grupper som har vansker med å komme inn på boligmarkedet. Evalueringen av gjennomførte tiltak, overordnede føringer, kommunale føringer, endringer i lovverk og endringer i markedet gjør imidlertid at det foreslås mindre justeringer av boligutbyggingspolitikken, slik det framgår av saksframstillingen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo