Kristiansand kommune

Bystyret 25. november 2015 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 210/15: Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, vedr. «Om konkurranseutsetting av Sørlandsbanen»

SAK 210/15: Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, vedr. «Om konkurranseutsetting av Sørlandsbanen»

I Stortingsmeldingen «På rett spor – reform av jernbanesektoren» legger Samferdselsdepartementet opp til konkurranseutstting av togdriften: «Første konkurranse antas å bli en trafikkpakke bestående av trafikk på Sørlandet.» Dette tidfestes til en tentativ utlysning i 2016–2017.

Diskusjonen om en såkalt oppdelt jernbane baserer seg på forutsetninger om at konkurranse trengs for å bedre ytelsen til de reisende. I et brev til de politiske partiene på Stortinget fra LO, Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund, kalt «Modell for framtidig jernbane i Norge» går man inn for å samle NSB og Jernbaneverket under et felles selskap; NSB Holding.

Interpellanten spør om ordføreren er enig i at konkurranseutsetting av togdriften ikke er det viktigste tiltaket for å bedre ytelsen til de reisende på Sørlandsbanen. Han lurer også på hva kommunen kan gjøre for å påvirke Samferdseldepartementet til en best mulig fornuftig ressursutnyttelse på kort sikt med tanke på raskere og bedre framkommelighet for de reisende på Sørlandsbanen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo