Kristiansand kommune

Bystyret 25. november 2015 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 208/15: Interpellasjon fra repr. Åse Løvdal, AP om «Avskilting av lærere – kompetansekrav med tilbakevirkende kraft»

SAK 208/15: Interpellasjon fra repr. Åse Løvdal, AP om «Avskilting av lærere – kompetansekrav med tilbakevirkende kraft»

Interpellanten viser til at kompetansekravene for lærere som skal undervise i basisfagene norsk, engelsk og matematikk endret. Det interpellanten synes er oppsiktsvekkende med de nye forskriftene, er at de også skal gjelde for lærere som allerede er tilsatt i skolen.

Over natta ble i realiteten mange lærere definert som ukvalifiserte, fordi de nye kravene ble gitt tilbakevirkende kraft. Kravene er gjort gjeldende for alle fast ansatte lærere, også de som var utdannet før 1. januar 2014, og som hadde godkjent kompetanse før lovendringen. De nye kompetansekravene gjelder ikke for midlertidige ansatte.

Interpellanten spør ordføreren om kommunen har en plan på hvordan de kan løse utfordringene med lærerkompetansen og om ordføreren ønsker å be Stortinget omgjøre vedtaket.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo