Kristiansand kommune

Bystyret 25. november 2015 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 190/15: Avtale om fordeling av regionalt driftstilskudd til Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum

SAK 190/15: Avtale om fordeling av regionalt driftstilskudd til Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum

Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) ble opprettet som en «knutepunktinstitusjon» og det var knyttet avtaler mellom stat og region til finansiering av driften. I et brev som ble sendt ut i 2010 varslet Kulturdepartementet oppsigelse av knutepunktavtaler for museer i det nasjonale museumsnettverket. For SKMUs del gjalt denne oppsigelsen fra 1. januar 2015.

I brevet presiseres det at oppsigelsen «vil ikke ha noen innvirkning på tilskuddsfordelingen mellom stat og region». Denne fordelingen er for SKMU at 60 % av det samlede offentlige driftstilskuddet dekkes av staten mens 40 % dekkes av regionen.

Men i og med at sist inngåtte avtale, med virkning fra 2003, ikke lenger er gjeldende, foreligger det ingen avtale som sier hvordan den regionale andelen skal fordeles på de tre tilskuddspartene Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Etter anmodning fra ledelsen ved Kunstmuseet har derfor fylkeskultursjefene og kulturdirektøren i Kristiansand utformet en ny avtale som regulerer fordelingen av den regionale andelen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo