Kristiansand kommune

Bystyret 4. november 2015 (Ekstraordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 184/15: Interpellasjon fra repr. Marte R. Ulltveit-Moe vedr. «Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen»

SAK 184/15: Interpellasjon fra repr. Marte R. Ulltveit-Moe vedr. «Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen»

Kristiansands viktigste nye togstrekning går gjennom skauen fra Porsgrunn til Gjerstad. Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil gi kristiansanderne en time kortere reisevei til Oslo, og mye bedre kollektivforbindelse til Grenland og Vestfoldbyene. Jernbaneverket jobber nå med en konseptvalgutredning for denne strekningen, som skal være ferdig innen 1. april 2016.
I følge Teknisk Ukeblad 9. oktober 2015 ønsker regjeringa å investere mer i jernbane, men det er ikke byggeklare prosjekter å sette i gang. Derfor reduserer regjeringa bevilgningene til tog-investeringer i forslaget til statsbudsjett for 2016.

Interpellanten lurer på hva ordføreren vil gjøre for at Kristiansand kommune skal bidra i arbeidet for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo