Kristiansand kommune

Bystyret 4. november 2015 (Ekstraordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 182/15: Odderøya – trafikkutfordringer

SAK 182/15: Odderøya – trafikkutfordringer

Under budsjettbehandlingen i 2014 ønsket bystyret at trafikkutfordringene på Odderøya skulle vurderes som en egen sak. Trafikksituasjonen på Odderøya er uheldig, da det er til dels stor biltrafikk (opptil 1.600 kjøretøyer/døgn) på en smal og uoversiktlig vei uten fortau.

Veilysanlegget er dårlig og det mangler rekkverk langs Odderøyveien som er hovedatkomstveien til øya på en høy fjellskjæ-ring ovenfor Sjølystveien. Asfaltdekket er stedvis meget dårlig og det har skjedd minst en alvorlig sykkelulykke pga. dette.

Den store trafikken skyldes at kommunen har lykkes i å leie ut nesten hele bygningsmassen til kunstnere, håndverkere, konsulenter m.m. og at øya har blitt et meget attraktivt friluftsområde for besøkende og byens befolkning.

Ingeniørvesenet overtok ansvaret for Odderøyveien fra Kristiansand Eiendom fra og med 2014. Det var da ikke foretatt utbedringer av veien eller veilysanlegget etter at øya ble overtatt fra Forsvaret i 2004 med en til dels nedslitt infrastruktur.

I forbindelse med utbygging av Silokaia, skal det etableres en ny hovedatkomst fra Sjølyst-veien og opp til det første platået på øya. Trafikkbelastningen på dagens atkomstvei vil da bli betydelig redusert.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo