Kristiansand kommune

Bystyret 4. november 2015 (Ekstraordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 181/15: Kommunedelplan E18/E39 Ytre ringveg Vige-Volleberg Meklingsresultat

SAK 181/15: Kommunedelplan E18/E39 Ytre ringveg Vige-Volleberg Meklingsresultat

Statens vegvesen har kommet med et forslag til kommunedelplan for E18/E19 Ytre ringveg Vige-Volleberg. Denne ble lagt ut for ettersyn 27. mai 2015 med høringsfrist 1. august 2015. Etter offentlig ettersyn ble planen behandlet i Byutviklingsstyret og Formannskapet i september. 

Som følge av Statens vegvesens innsigelse til Formannskapets vedtak og Fylkesmannens miljøvernavdelings innsigelse til Statens vegvesens anbefalte veglinje gikk saken til mekling hos Fylkesmannen.

I meklingen presenterte Statens vegvesen en justert linje som i større grad ivaretar natur og friluftsinteresser nord i Vågsbygdmarka. Fylkesmannens miljøvernavdeling opprettholdt sin innsigelse også til den justerte linjen. Det ble i løpet av meklingen ikke oppnådd enighet mellom partene.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo