Kristiansand kommune

Bystyret 4. november 2015 (Ekstraordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 178/15: Rullering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2015-2019

SAK 178/15: Rullering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2015-2019

Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan, og er anbefalt å samle all kommunalt rusmiddelarbeid i en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. En slik plan skal omfatte alle sider av kommunens rusmiddelarbeid, være seg bevillingspolitikk, holdningsskapende arbeid, oppfølging og rehabilitering.

Det skal utformes mål, strategier og tiltak som omfatter hele kommunens arbeid knyttet til rusmiddelarbeidet.

Det ble vedtatt mandat for rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan i Helse- og sosialstyret i september 2012.

Planarbeidet ble igangsatt høsten 2014. Det har i planperioden blitt avholdt flere dialog- og fokusmøter med ledere og ansatte i kommunen, brukerorganisasjoner, ideelle organisasjoner og eksterne samarbeidspartnere. Planprosessen for psykisk helsearbeid og rusmiddelpolitikken har vært samkjørt.
Planen er bygd opp med en ny struktur. I tillegg til en oversikt over rusmiddelsituasjonen, rammer og føringer, er det redegjort for utfordringsbildet i kommunen. Det er redegjort for tre hovedutfordringer, med forslag til mål og tiltak. Mer spesifisert situasjonsbeskrivelse, mål og tiltak er deretter delt inn i aldersgrupper med barn/unge og voksne.

Alkoholpolitikken i kommunen er beskrevet i planen, med forslag til mål og tiltak.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo