Kristiansand kommune

Bystyret 16. september 2015 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 136/15: Interpellasjon fra repr. Dag Vige, V, vedr. «Oppdatering av Murbyplanen»

Interpellanten henviser til Murbyplanen som ble vedtatt for 17 år siden. Han viser til at det er et allment ønske å ivareta Murbyens egenart. Det gjør en best ved at arealene i Murbyen er i aktivt bruk – men som også kan gi inntekter til å ta vare på bygningenes ytre. Da er det behov for å justere noen av bestemmelsene for å skape fleksibilitet i forhold til restaurering og fornyelse.


Interpellanten spør om ordføreren synes det er nyttig med en gjennomgang av Murbyplanen med tanke på en varsom tilpasning til dagens forventninger og krav. Han spør også om det kan være nyttig å nyansere hvilke deler av bebyggelsen i Murbyen som skal ha «streng» bevaringsstatus – og hvilke arealer der en kan åpne for visse tilpasninger til dagens krav.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo