Kristiansand kommune

Bystyret 16. september 2015 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 125/15: Marviksletta – områdereguleringsplan – sluttbehandling

Kristiansand kommune ved Plan-, bygg – og oppmålingsetaten fremmer forslag til  områderegulering med konsekvensutredning for Marviksletta på Lund.  Marviksletta ble i sin tid anlagt som industriområde. Det er fremdeles den rådende bruken. Noen gamle industribygg er tatt i bruk til andre formål eller erstattet med nye bygninger, bl.a. forretninger. Nye funksjoner/ formål er etablert mer eller mindre tilfeldig, uten en felles plan, tilsynelatende uten tanke på tilhørende kvaliteter, funksjoner, struktur eller infrastruktur.

Det er også igangsatt detaljreguleringsprosesser i området. Til sammen tyder dette på at området er modent for transformasjon og et helhetlig plangrep. Både for å styrke utviklingen men også for å stimulere til transformasjon.

Saksbehandlingen starter med et spørsmål om habilitet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo