Kristiansand kommune

Bystyret 16. september 2015 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 124/15: Hustofta vest – detaljregulering – sluttbehandling

Planområdet ligger på Hustofta, mellom Lindebø og Skålevik på Flekkerøya. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for økt boligfortetting, oppgradering av vei og sikre kyststi gjennom området.  Planforslaget legger til rette for totalt 14 boenheter derav 10 nye boenheter. Dette inkluderer omgjøring av eksisterende hytte til bolig, og en bolig forutsettes revet. Tomtestørrelsene varierer fra 353 m2 til 2448 m2. I planen inngår formålene boligbebyggelse, kyststi, parkering, privat- og offentlig atkomstvei.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo