Kristiansand kommune

Bystyret 16. september 2015 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 119/15: Robuste barnehager for framtiden

Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune har utredet muligheter for en ny barnehagestruktur. Underlagsmaterialet består av en rapport fra Agenda Kaupang, to delutredninger fra lokalt opprettet arbeidsgruppe om Mer Effektiv Barnehagestruktur, MEB, en vurdering av de juridiske konsekvensene utarbeidet av kommuneadvokaten og en ROS – analyse av de aktuelle forslagene til ny struktur.  Hensikten med organiseringen er både å sikre bedre ledelse og kommunikasjon i sektoren, og å ivareta barnehagenes behov for kompetent personale og hensiktsmessig ledelse.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo