Kristiansand kommune

Bystyret 17. juni 2015 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 92/15: Kvartal 46 – del av – detaljregulering -sluttbehandling

Bakgrunnen for saken er at etter flytting av funksjoner til Teater- og konserthuset Kilden ble
flere bygg stående tomme. Kristiansand Eiendom har ikke klart å finne noen ny bruk av
eksisterende bygningsmasse. Agder teater ble foreslått revet, og det er varslet innsigelse fra
Fylkeskommune og Riksantikvar. Aladdin-bygget reguleres til bevaring.

Kristiansand Eiendom fremmer en ny områderegulering for kvartal 49. Planen er revidert
etter at det forrige forslaget til områderegulering ble stoppet av innsigelse fra Vest-Agder
fylkes hovedutvalg for samferdsel, miljø og areal.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo