Kristiansand kommune

Bystyret 17. juni 2015 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 107/15: Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, vedr. «Er ordføreren for å bryte markagrensa for ny E39-trase?»

Interpellanten spør ordføreren om ordføreren om han mener at Kristiansands markagrense bør brytes for å framføre en ny E39 mot vest. Videre om han er enig i at begrepet «inngrepsfire soner» som prinsipp for verning av bymarka blir innholdsløst hvis denne veiplanen blir satt ut i livet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo