Kristiansand kommune

Bystyret 25. mars 2015 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 53/15: Interpellasjon fra repr. Dag Vige, V, vedr. «Miljøvennlige biler»

Interpellanten viser til at bystyret den 18. desember 2013 vedtok at Kristiansand kommune ved fornyelse av bilparken skal velge elbil eller andre miljøvennlige biler, så sant de har nødvendig kvalitet og ytelse.

Han spør derfor ordføreren om hvordan har administrasjonen fulgt opp bystyrets vedtak fra 2013. Videre hvor stor prosent av kommunens bilpark er elbiler.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo