Kristiansand kommune

Bystyret 25. mars 2015 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 46/15: Strategi for likestilling, inkludering og mangfold i Kristiansand kommune 2015-2022

Under behandlingen av kommunal planstrategi for 2013-15 vedtok bystyret at det skulle utarbeides en ny, felles strategi for kommunens innsats når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold. Gjeldende planer og strategier på dette området er dels gamle, dels har de ulik innretning. Det var behov for en oppdatering og systematisering i form av en felles strategi.

Dette strategidokumentet skal gi en felles retning for kommunens arbeid for å bli god – en foregangskommune – når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo